Побудова картограми навантажень.

Сумарне навантаження на шинах напругою вище 1000 В визначають з урахуванням високовольтних споживачів (Рв.в., Qв.в.), втрат в потужності в трансформаторах (ΔPт, ΔQт) та втрат у високовольтній лінії ( ΔPл, ΔQл).

ΔPт = 0,02∙Sн.н.;

де: Sн.н. - розрахункова потужність на шинах низької напруги до 1000 В за максимально

навантажену зміну з урахуванням втрат в цій мережі.

ΔQт = 0,1∙Sн.н.;

ΔPл = 0,03∙Sн.н.;

Сумарна активна потужність на шинах напругою вище 1000 В визначаються:

Р∑ = (∑Рв.в.+ ∑Рн.н.+ ΔPт+ ΔPл) ∙Ксум.;

де: ∑Рн.н. – сумарна потужність електроспоживачів на стороні низької напруги;

ΔPт – втрати в трансформаторах;

ΔPл – втрати в лініях;

Ксум. = 0,9-0,95- коефіцієнт суміщення максимумів навантажень.

Сумарна реактивна потужність на шинах напругою вище 1000 В визначаються:

Q∑ = (∑Qв.в.+ ∑Qн.н.+ ΔQт+ ΔQл) ∙Ксум.

Проектування системи електричного постачання підприємства передбачає раціональне розташування на території підприємства заводських та цехових підстанцій. Для знаходження їх місця розташування, на генплан наносять картограму навантаження – картину середньої інтенсивності навантаження, яка являє собою кола, площа яких дорівнює розрахунковому навантаженню у вибраному масштабі.

Приймаємо, що активна потужність кожного з цехів дорівнює площі.

P = S;

Pm = πR2m

де: m – масштаб.

Приймаємо на генплані що 1см = 10м, тобто приймаємо масштаб m.

Радіус кола визначається:

Кут освітлювального навантаження визначається:

де:Sнн – повна потужність навантаження цеху;

Sро – повна потужність освітлювального навантаження цеху, яка визначається:

де: Рро – активна потужність освітлювального навантаження цеху;

Qро – реактивна потужність освітлювального навантаження цеху,

Qро = Рро∙tg φосв.;

Qрозр = Pро- тільки для ламп розжарювання.

Таким чином на генплані підприємства викреслюють кола, які показують силове навантаження кожного з цехів, під кутом до горизонталі, що проходить по центру кола, відкладається кут освітлювального навантаження, освітлювальне навантаження штрихується під кутом 45 градусів.Місце розташування головної понижуючої підстанції, тобто центр електричних навантажень - ГПП визначається:

де: Рі – активна потужність кожного з цехів;

Хі, Уі – координати до центрів розташування цехів.

Місце розташування заводської ГПП і цехових трансформаторних підстанцій ЦТП повинні бути поблизу центру їх навантажень, що зменшує протяжність ліній електропостачання та втрати в них. Місцеположення ГПП та ЦТП уточняють з урахуванням обмежень при прокладці електричних мереж всередині і поза підприємством і порівнюють варіанти затрат на спорудження їх при різному місцеположенні.

Тема: Критерії вибору силових трансформаторів.


6069359179644384.html
6069395872084631.html
    PR.RU™