Семінарське заняття № 16

Тема № 44

Договір позики

Год.

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика та сфера застосування договору позики.

2. Сторони, порядок укладення та форма договору позики.

3. Зміст договору позики.

4. Виконання договору позики.

5. Відповідальність позичальника за порушення договору позики.

6. Новація боргу у позикове зобов'язання.

Теми рефератів

Джерела правового регулювання та сфера застосування договору позики.

Елементи договору позики.

Суб'єктний склад договору позики.

Предмет договору позики.

Істотні умови договору позики.

Права та обов'язки сторін за договором позики.

Наслідки порушення договору позики.

Особливості змісту правовідношення, що породжується договором позики.

Термінологічні завдання

Дайте визначення понять: договір позики, позикодавець, позичальник, предмет договору позики, проценти за договором позики, боргова розписка, оспорювання договору позики за «безгрошовістю», новація боргу у позикове зобов'язання.

Контрольні практичні завдання

Дайте визначення договору позики.

Зробіть юридичну характеристику договору позики.

Вкажіть відмінності договору позики від договору найму та позички.

Які особливості суб'єктного складу характерні для договору позики?

Перечисліть характерні ознаки предмета договору позики.

Покажіть схематично права та обов'язки сторін за договором позики.

Охарактеризуйте особливості відповідальності позичальника за порушення договору позики.


5715992833065529.html
5716051698792175.html
    PR.RU™