Задачі для розв’язання

1. Підприємство одержало внесок у статутний фонд у виді машини. Через місяць було прийняте рішення її продати. Який порядок податкового обліку зазначеної операції?

2. Спецконтингент, що знаходиться у виправно-трудових установах, робить визначені види господарської діяльності, у тому числі, роботи з випуску продукції, що має народногосподарське значення. Чи належні установи пенітенціарної системи подавати в податкову інспекцію декларацію про прибуток підприємства і відповідно сплачувати податок на прибуток?

3. Торговельне підприємство має на балансі легковий автомобіль, використовуваний для транспортного обслуговування керівництва. Чи включаються витрати на технічне обслуговування цього автомобіля до складу валових витрат підприємства?

4. Підприємство одержало безкоштовно основні фонди. Як у податковому обліку по податку на прибуток відображаються витрати на поліпшення безкоштовно отриманих основних кошт?

5. Підприємство придбало електронно-обчислювальні машини для використання у своїй господарській діяльності. У наслідку було закуплено програмне забезпечення для цих машин. Чи відносяться електронно-обчислювальні машини і програмне забезпечення до них до основних фондів підприємства?

6. На підприємстві при звільненні посад працівників виникає необхідність на розміщення друкованих оголошень про прийом співробітників на роботу. Чи включаються витрати на розміщення друкованих оголошень про прийом співробітників на роботу до складу валових витрат?

7. У посвідченні про відрядження були зроблені відмітки про прибуття та вибуття і підписі відповідальних осіб скріплені печаткою. Які вимоги до печатки для відмітки посвідчення про відрядження?

8. Підприємство – роботодавець надало своєму працівникові путівку за рахунок коштів підприємства. Як зобов'язаний поступити податковий агент у даному випадку?

Рекомендована література:

1. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від (зі змінами та доповненнями) //Інфодиск, 2010, №7.3. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р. №1963-Х1І (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1992, № І1,сг. 150.

4. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

5. Пришва Н.Ю. Податкове право:навч.посіб. .- К. : Юрінком Інтер. 2010 . – 368с.

Практичне заняття 4.


5713589137169120.html
5713619462470136.html
    PR.RU™