Видова характеристика бірж

В Україні практика біржової торгівлі виділяє такі їх види:

1. -товарні і товарно-сировинні;

2. - валютні;

3. - фондові;

4. - біржі праці.

1. Товарна біржа є елементом ринку, де самостійно господарюючі суб'єкти зустрічаються, щоб, з одного боку, реалізувати свою продукцію з метою отримання прибутку, а з іншого – задовольнити власний попит.

2. Фондова біржа – це передусім місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів.

Основними функціями, які виконують фондові біржі, є:

- мобілізація і концентрація тимчасово вільних грошових капіталів та нагромаджень через реалізацію цінних паперів;

- кредитування та фінансування держави та інших господарських організацій через купівлю їх цінних паперів;

- встановлення ринкової вартості (біржового курсу) цінних паперів;
- забезпечення високого рівня ліквідності вкладень у цінні папери.

3. Для організації і обслуговування ринку іноземної валюти створюються спеціальні валютні біржі, які на відміну від інших видів бірж, найбільш жорстко контролюються з боку держави в особі НБУ. Світовий досвід свідчить, що надалі торгівля валютою навряд чи буде відокремлена від торгівлі цінними паперами, що вже має місце в Україні. Переважна кількість бірж, що з’явилися в Україні 1990-1991 рр., припадає на товарні й товарно-фондові. Суто фондових і валютних бірж практично не було.

4. У класичному розумінні біржа праці– це установа, яка здійснює посередництво між найманими працівниками і підприємцями під час укладання угоди купівлі-продажу робочої сили. Біржа праці виконує посередницькі послуги щодо працевлаштування безробітних, а також осіб, які бажають змінити місце роботи, вивчає попит і пропозицію робочої сили, надає інформацію про спеціалістів, потрібних на ринку праці. Біржа праці веде облік безробітних і здійснює їм виплату допомоги по безробіттю. Для цього узагальнюється інформація про наявність робочих місць, організовується підготовка спеціалістів тощо.


5712179746684033.html
5712244319323768.html
    PR.RU™