Термінові фізіологічні реакції на фізичне навантаження

ТЕРМІНОВА І ДОВГОЧАСНА ФІЗІОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Відновлення фізіологічних функцій після припинення спортивних вправ.

Після закінчення фізичної роботи діяльність фізіологічних систем, що забезпечують можливість її виконання, поступово зменшується і досягає доробочого рівня. Цей процес називається відновленням, протягом якого кількісні показники роботи систем кровообігу і дихання повертаються до вихідних параметрів, видаляються продукти метаболізму, поповнюються енергетичні субстрати, пластичні речовини, ферменти. В цей період відбувається також процеси, що забезпечують підвищення працездатності організму, тобто мають місце явище суперкомпенсації.

Відновлення кисневого запасу організму, фосфагенів, вуглеводів відображається у підвищеному, в порівнянні з доробочим рівнем, споживанням кисню – кисневому боргу. Процес віддачі кисневого боргу полягає в надлишковому розходуванні кисню понад рівня спокою за час періоду відновлення. Кисень, що споживається додатково забезпечує організм енергією, що необхідна для здійснення всіх відновлювальних процесів. Швидкість споживання кисню протягом перших 2-3 хвилин після роботи знижується дуже швидко. Це алактатний компонент кисневого боргу, що пов’язаний з використанням кисню на швидке відновлення витрачених при роботі фосфагенів м’язів, зниженого вмісту киснем міоглобіну. Наступне, повільне відновлення швидкості споживання кисню організмом людини протягом 30-60 хвилин – повільний (лактатний) компонент кисневого боргу – пов’язано, в основному, із порівняно повільним усуненням лактату із крові і міжтканинної рідини, що накопичилася там під час важкої м’язової роботи.1. Характеристика різних функціональних станів організму.

2. Охарактеризуйте передстартовий стан, розминку.

3. Охарактеризуйте основний стан: процеси впрацьовування, основної роботи, стомлення.

4. Що відбувається з фізіологічними характеристиками під час відновлення?Фізіологічні основи фізичної культури та спорту – один з розділів прикладної фізіології, що вивчає механізми фізіологічних функцій під час виконання різного роду фізичних навантажень, спортивних вправ тощо. Спортивна діяльність завжди пов’язана з граничною або майже граничною напругою фізіологічних систем. Тому головними питаннями фізіології фізичної культури і спорту є механізми адаптації організму до фізичних навантажень і фізіологічні характеристики різних видів спортивної діяльності.

Починаючи вивчати фізіологію фізичних навантажень необхідно насамперед з’ясувати як реагує організм на певний вид навантаження, наприклад біг на тредбані. Така реакція називається терміновою адаптацією.

Багато чинників можуть змінити термінову адаптацію вашого організму на фізичне навантаження. Такі чинники, як умови навколишнього середовища: температура, вологість, освітленість, наявність шуму в місті проведення тесту, можуть помітно вплинути на реакцію організму і в стані спокою і при виконанні фізичного навантаження.

Фізіологічні реакції як у стані спокою, так і при виконанні фізичного навантаження коливаються протягом дня.

У жінок слід ураховувати нормальний 28 денний менструальний цикл, котрий досить часто спричиняє значні зміни фізичної працездатності.

Термінова адаптація організму на фізичні навантаження проявляється в першу чергу зміною в діяльності серця та дихання, зростанню температури тіла, величині поглинання кисню та ін. Ці зміни можна виявити за допомогою спеціальної апаратури, як в лабораторних так і у польових умовах.

При вивченні термінової адаптації на фізичне навантаження цікавим є негайна реакція організму на окремий цикл навантаження. Іншою основною сферою інтересу у галузі фізіології фізичних навантажень і спорту є реакція організму протягом певного періоду часу на цикли навантажень, які повторюються. Якщо людина займаєтеся фізичною діяльністю протягом тижнів, то її організм адаптується. Фізіологічна адаптація внаслідок постійних фізичних навантажень підвищує здатність виконувати фізичне навантаження, а також ефективність його виконання. Під час силових тренувань збільшується сила м'язів, під час аеробних — підвищується ефективність функціонування серця та легень, а також збільшується витривалість організму. Ці адаптації є специфічними для різних типів тренувальних навантажень.


5711656030261564.html
5711692936085399.html
    PR.RU™