Вихідний контроль навчальних досягнень

Заняття №61

Практична робота №12

Тема. Аналіз пристосувань організмів до умов середовища.

Мета: навчальна: навчитися відрізняти дії природного та штучного доборів, порівнювати результати їх дії на наочному прикладі, повторити механізми еволюції.;

виховна: продовжити формування пізнавального інтересу,світоглядних ідей у студентів, формувати громадянина України;

розвиваюча: розвивати вміння порівнювати і робити висновки, удосконалювати вміння працювати з підручниками, логічно викладати й аргументувати свою точку зору.

Обладнання та матеріали: зошит для практичних робіт, ілюстрації свійських тварин різних порід, малюнки культурних рослин різних сортів, інструктивна картка, підручник.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи

До пристосувань, пов'язаних зі зменшенням випаровування води, належать видозміни листків у колючки, восковий шар на поверхні надземних частин, добре розвинена коренева система, здатність накопичувати воду в певних органах (у потовщених стеблах, листках).
Коренева система посухостійких рослин або здатна проникати на значні глибини, де є вода (наприклад, у верблюжої колючки), або розташована у поверхневому шарі ґрунту і займає значну площу (наприклад, у кактусів). Це дає змогу засвоювати воду під час короткочасних дощів та утримувати її.

У рослин є пристосування до захисту від поїдання. У жалкої кропиви на листках розміщені волосинки з пекучою речовиною, яка, потрапляючи на шкіру тварин чи людини, спричинює її подразнення У багатьох видів листки (наприклад, у кактуса) видозмінюються у колючки або на стеблі утворюються особливі виростки — шипи (наприклад, у шипшини).

Пристосування комах-запилювачів до споживання нектару полягають у тому, що їхні ротові органи перетворені на трубку — хоботок. Його довжина відповідає глибині, на якій розташовані нектарники квіток певних видів рослин. Тому існують види рослин, які запилюються лише кількома або навіть одним видом комах. Наприклад, конюшину запилюють лише джмелі. Качка має перетинки на ногах, за допомогою яких вона може вільно пересуватись по поверхні води. Окунь має плавці, обтічну форму тіла, захисне забарвлення, яке дає йому змогу бути не поміченим зверху. Чапля є болотним птахом. До умов свого середовища життя вона пристосувалася завдяки довгим ногам, що дають змогу не загрузнути в болоті, та довгому дзьобу, який допомагає знаходити їжу.

Вхідний контроль навчальних досягнень

Дайте відповіді на запитання.

1. На які групи поділяються тіла природи?

2. Наведіть приклади тіл живої природи. За якими ознаками тіла живої природи відрізняються від тіл неживої природи?

3.У чому виявляється різноманітність рослин і тварин?

4.Як відрізняються рослини за величиною і тривалістю життя?

5.Як відрізняються тварини за величиною і тривалістю життя?

6.Як відрізняються рослини за формою і забарвленням?

7. Як відрізняються тварини за формою і забарвленням?

Хід роботи

1. З'ясування пристосувань до умов життя у посухостійких рослин. (На столах знаходяться зображення, гербарії або живі представники цієї групи рослин: кактус, верблюжа колючка).
Завдання 1. Уважно розгляньте запропоновані зображення або гербарії рослин і скажіть, які пристосування вони мають для життя в посушливих місцях. З чим це пов'язано? Результати спостережень занесіть у табл. 1.

Таблиця. І. Пристосування посухостійких рослин до умов життя

Кактус Верблюжа колючка

Завдання 2. Розгляньте кореневу систему цих рослин. Чи можна вважати її довжину і площу поширення одним із пристосувань до умов середовища? Чому?

2. З’ясування пристосувань до умов життя у рослин, якими живляться тварини. (На столах знаходяться зображення, гербарії або живі представники кропиви, чистотілу, шипшини, кактуса).
Завдання 1. Уважно розгляньте запропоновані зображення, гербарії або живих представників рослин і скажіть, які пристосування вони мають для збереження свого життя від поїдання тваринами. Результати занесіть у табл. 2.
Таблиця 2. Пристосування рослин від поїдання

Кропива Чистотіл Шипшина Кактус


3. 3 З'ясування пристосувань до умов життя у тварин. (На столах знаходяться зображення, опудала або колекції таких тварин: бджола, качка, окунь, чапля).
Завдання 1. Уважно розгляньте запропоновані зображення або колекції тварин і скажіть, які пристосування вони мають для життя. З чим це пов'язано? Результати спостережень занесіть у табл. 3.


Таблиця 3. Пристосування до умов життя у тварин

Бджола Качка Окунь Чапля

Вихідний контроль навчальних досягнень

1. Які фактори зовнішнього середовища необхідні для життя рослин і тварин?
2. Яка потреба рослин і тварин у воді?
3. Якими речовинами живляться рослини з ґрунту?
4. На які групи за способом живлення поділяють тварин?
5. Які тварини належать до хижаків? Яких ви знаєте травоїдних та всеїдних тварин?
6. Для чого потрібні рослинам і тваринам повітря й світло?
7. Як рослини й тварини пристосовані до життя в різних кліматичних умовах?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


5711081039900924.html
5711226432725740.html
    PR.RU™