Завдання 2.

Завдання 1.

1. Поясніть різницю в значенні й уживанні поданих синонімів. Складіть із ними словосполучення й запишіть їх. У разі необхідності звертайтеся до словника.

Кошти, скарб, гроші; співвідносний, відповідний, корелятивний; публікувати, друкувати, видавати; виписка, витяг, цитата.

2. Поясніть, чим відрізняється лексичне значення виділених слів. Утворіть словосполучення з поданими у дужках словами.

1. Робітник - працівник (здібний, кваліфікований, преси, науковий).

2. Добирати – обирати(кадри, заняття, літературу, дорогу, депутатів, Президента).

3. Визволяти – звільняти – вивільняти (Вітчизну, полонених, з роботи, час для навчання, робочі руки, з неволі).

4. Керувати – управляти – правити(господарством, державою, підприємством, культурою, міністерством, країною, човном).

5. Відміняти – скасовувати – анулювати (збори, закон, виставу, лекцію, концерт, договір).

6. Виборний – виборчий(бюлетень, акт, посада, начальство, органи).

7. Винятковий – виключний – надзвичайний (умови, організатор, властивість, обставини, ситуація, стан, право, явище, становище, причина, заходи, закон, випадок).

8. Громадянський – громадський – суспільний (праця, доручення, рух, порядок, лихо, мораль, продукт, акти, виховання, активність, розвиток, право, господарство, обовязок, гроші, власність, збори, надбання, позиція, завдання, договір, совість).

1.Розкрийте дужки : виберіть потрібну форму.

1. Рішенням журі (дипломниками - дипломантами) конкурсу самодіяльних оркестрів визнані… 2. Особистими інтересами ніколи не (відгородитися - загородитися) від громадських. 3. Група експериментаторів (виготовила - приготувала) нестандартні штампи і різці для подальшого оброблення деталей. 4. У варіантах «2 стільці – 2 стільця» (нормативним- нормованим) є закінчення «і». 5. Обсяг (відплати - оплати) за ремонт побутового електрообладнання визначено діючим прейскурантом. 6. У кузові вантажівки може (поміститися - розміститися) чотири легкових автомобілі. 7. У програму досліджень уведено вивчення (океанських - океанічних) приливних течій. 8. У нових районах столиці будуть відкриті (спеціальні - спеціалізовані) магазини із продажу меблів. 9. Щоб досягти успіху, необхідно вжити (ефективних - ефектних) заходів.2. Дайте тлумачення запропонованих слів-паронімів за поданою нижче схемою та складіть з ними речення.

Інформативний – інформаційний. Пов’язані зі словом інформація.

Інформативний – «насичений інформацією, багатий на відомості», наприклад: інформативна стаття, інформативний матеріал; інформаційний – «той, який містить інформацію», наприклад: інформаційний лист, інформаційний бюлетень.

Комунікабельний – комунікативний – комунікаційний, громадський – громадянський, відчуття – почуття – чуття, чисельний – численний, призводити – приводити, наголосити – оголосити – розголосити – голосити, нагода – пригода, запроваджувати – упроваджувати, кампанія – компанія, виборний – виборчий - вибраний, паливо – пальне, показник – покажчик, познайомити – ознайомити, талан – талант, обов’язок – зобов’язання.


5709996543500844.html
5710034781913133.html
    PR.RU™