Тема 5. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ І ПОЛІТИКА

Основні види етнічних об'єднань та їхня роль у політичному житті. Нація як суб'єкт і об'єкт політики, вища форма етнічної спільності. Національна ідентифікація. Основні фактори становлення і характерні особливості розвитку української нації. Етнополітична реальність сучасної України. Політичні механізми регуляції міжнаціональних відносин в Україні за умов посткомунізму. Нація і держава. Місце національної держави в етнополітичних процесах. Конституція про шляхи розвитку української національної держави. Національне відродження як втілення в життя української ідеї. Процес українського державотворення. Дисидентський рух як суспільно-політичний феномен. Характерні особливості і законодавче закріплення в Конституції України сучасного етапу відродження національної держави.

Сутність і зміст української національної ідеї та її роль у державному відродженні. Національна ідея, громадянське суспільство і політична нація. Антиімперський, антиколоніальний зміст української національної ідеї. Основні виміри національної ідеї: етнічний, соціально-економічний, політичний, духовний тощо.Національна культура як основа духовного відродження українського народу, подолання великоросійського колоніалізму. Українська мова –визначальний чинник національного відродження і самоутвердження української державності.


5707758013377647.html
5707780079972252.html
    PR.RU™